Login
Inhoudsopgave
Informatie opleidingen
Betonconstructies Basis
Staalbouwkundig tekenaar constructeur
Beton- en Staalconstructies
Constructief Ontwerpen
Alle pagina's

 

Informatie opleidingen

Aanmelden voor Opleidingen:

Aanmelden voor Algemene vakken

Aanmelden voor Betonvakken

Aanmelden voor afzonderlijke Staalvakken:

Op deze pagina treft u informatie over de opleidingen van BV/BmS aan.

alt

Betonconstructies Basis BV

Je volgt de opleiding Betonconstructies Basis als je vanuit een MBO-achtergrond door wilt groeien naar een constructeursfunctie op HBO-niveau zonder een vierjarige opleiding te doen. Je haalt zo de kennis in huis over betonconstructieleer, constructievormen en praktisch toegepaste wiskunde. Na succesvolle afronding van alle modules in de twee leerjaren ontvang je het diploma Betonconstructeur Basis. Dit geeft je toegang tot de vervolgopleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Staalbouwkundig tekenaar constructeur BmS

Na het volgen van de opleiding begrijpt je waarom een constructie op een bepaalde manier gemaakt is en kun je er zelf aan rekenen. Geslaagde cursisten kunnen de functie van (assistent)-groepsleider vervullen en behoren tot de ervaren tekenaar/constructeurs van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau.
Naast het geven van theorielessen worden ook veel rekenvoorbeelden klassikaal behandeld. Indien nodig, is tijd beschikbaar voor individuele begeleiding. Tekenvaardigheid wordt niet gedoceerd. Je krijgt echter wel een aantal tekenopdrachten als huiswerk.
Het eerste jaar is algemeen vormend. In het tweede jaar ligt de nadruk geheel op het ontwerpen en berekenen van staalconstructies.
Gedurende de tweejarige opleiding worden verschillende deelexamens afgenomen. Deze deelexamens vormen samen het examen van de opleiding. Het diploma Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS wordt uitgereikt, als het examen met een voldoende resultaat is afgesloten. Dit diploma geeft toegang tot de opleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Beton- en Staalconstructies BV/BmS

Je volgt de opleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS als je je vakkennis wilt verbreden in beton- en staalgerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert constructief denken zodat je zelfstandig constructieberekeningen kan maken. Je krijgt de basiskennis, die vereist is om zelfstandig constructieberekeningen te kunnen maken. Daartoe word je getraind in constructieve vaardigheden op Bachelor-niveau. De opleiding komt tegemoet aan de behoefte tot snel inzetbare constructeurs. Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Beton- en Staalconstructeur BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Constructief Ontwerpen BV/BmS

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in beton- of staal gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)