Login
Inhoudsopgave
Informatie opleidingen
Betonconstructies Basis
Staalbouwkundig tekenaar constructeur
Beton- en Staalconstructies
Constructief Ontwerpen
Alle pagina's

Constructief Ontwerpen BV/BmS

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in beton- of staal gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Instroomniveau

HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met een specialisatie in constructie. Beton- en Staalconstructeur BV/BmS. HTI-diploma (vrijstelling voor het eerste jaar)

Opzet opleiding

Drie leerjaren, jaar 1 en 2: 36 x 6uur (middag-avond). Jaar 3: 15 x 6 uur (middag-avond) plus een half jaar onderzoeksopdracht/ ontwerpopdracht.
Vakken:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Wiskunde
Funderingstechniek
Uitvoeringstechniek
Construeren Staal 1
Geavanceerde Draagsystemen
Staal-betonconstructies
Ontwerpen
Niet-lineair
Afstudeeronderzoek
Ontwerp presenteren
EEM Platen en Schijven
Integraal Ontwerpproces
Construeren Beton 1
Dynamica
Stabiliteit Beton
Methoden en Technieken
Wringing
Voorgespannen Beton B*
Basis Draagsystemen
Probabilistisch Ontwerpen en Statistiek
Betonnen Bruggen*
EEM Staafconstructies
Hoogbouw
Plooi Staal*
Arbeid, Energie & Invloedslijnen
Ontwerpoefening
Buisverbindingen Staal*
Materiaal modellen
Advies- en presentatietechniek
Vermoeiing Staal*
Plasticiteit
Brandveiligheid Staal*
Stalen Bruggen*
Stabiliteit
Staal Verbindingen*
-
Construeren Beton 2*
Construeren Beton 3*
-
Construeren Staal 2*
Voorgespannen Beton A*
-
Ontwerpen Staalconstructies*
Stabiliteit Staal*
-
Prefab Beton*
-
-
*Afhankelijk van keuze voor staal of beton
 

Seizoen 2021-2022

Studiegids: Klik hier
Rooster 2021-2022: Klik hier

Doelgroep

Constructeurs

Leerdoelen

  • Je hebt kennis van relevante fundamentele aspecten uit de wiskunde, toegepaste mechanica en funderingstechniek
  • Je kent de toepassing van beton en staal
  • Je kunt constructies ontwerpen
  • Je kunt presenteren en samenwerken

Waar en Wanneer

Utrecht, MBO Daltonlaan 200
Start opleiding 7 september 2021, elke dinsdag (van 15.30 – 21.15 uur)

Kosten en studiemateriaal

Per leerjaar 2021-2022: Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 4.790,-(excl. BTW), inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. De reguliere prijs is € 5.990,-(excl. BTW).

Rooster 2021-2022 alle jaren: klik hier
Studiegids 2021-2022: klik hier
Handleiding Afstuderen 2021-2022: klik hier
Examenreglement 2020-2021: klik hier

De afgeronde opleiding geeft 160 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.