Login
Inhoudsopgave
Informatie opleidingen
Betonconstructies Basis
Staalbouwkundig tekenaar constructeur
Beton- en Staalconstructies
Constructief Ontwerpen
Alle pagina's

 

Informatie opleidingen

Aanmelden voor Opleidingen:

Aanmelden voor Algemene vakken

Aanmelden voor Betonvakken

Aanmelden voor afzonderlijke Staalvakken:

Op deze pagina treft u informatie over de opleidingen van BV/BmS aan.

alt

Betonconstructies Basis BV

Je volgt de opleiding Betonconstructies Basis als je vanuit een MBO-achtergrond door wilt groeien naar een constructeursfunctie op HBO-niveau zonder een vierjarige opleiding te doen. Je haalt zo de kennis in huis over betonconstructieleer, constructievormen en praktisch toegepaste wiskunde. Na succesvolle afronding van alle modules in de twee leerjaren ontvang je het diploma Betonconstructeur Basis. Dit geeft je toegang tot de vervolgopleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Staalbouwkundig tekenaar constructeur BmS

Na het volgen van de opleiding begrijpt je waarom een constructie op een bepaalde manier gemaakt is en kun je er zelf aan rekenen. Geslaagde cursisten kunnen de functie van (assistent)-groepsleider vervullen en behoren tot de ervaren tekenaar/constructeurs van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau.
Naast het geven van theorielessen worden ook veel rekenvoorbeelden klassikaal behandeld. Indien nodig, is tijd beschikbaar voor individuele begeleiding. Tekenvaardigheid wordt niet gedoceerd. Je krijgt echter wel een aantal tekenopdrachten als huiswerk.
Het eerste jaar is algemeen vormend. In het tweede jaar ligt de nadruk geheel op het ontwerpen en berekenen van staalconstructies.
Gedurende de tweejarige opleiding worden verschillende deelexamens afgenomen. Deze deelexamens vormen samen het examen van de opleiding. Het diploma Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS wordt uitgereikt, als het examen met een voldoende resultaat is afgesloten. Dit diploma geeft toegang tot de opleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Beton- en Staalconstructies BV/BmS

Je volgt de opleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS als je je vakkennis wilt verbreden in beton- en staalgerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert constructief denken zodat je zelfstandig constructieberekeningen kan maken. Je krijgt de basiskennis, die vereist is om zelfstandig constructieberekeningen te kunnen maken. Daartoe word je getraind in constructieve vaardigheden op Bachelor-niveau. De opleiding komt tegemoet aan de behoefte tot snel inzetbare constructeurs. Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Beton- en Staalconstructeur BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)

Constructief Ontwerpen BV/BmS

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in beton- of staal gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Meer informatie en aanmelden? Kijk op de volgende pagina of klik hier. (of scroll naar beneden als link niet werkt)


Betonconstructies Basis BV

Je volgt de opleiding Betonconstructies Basis als je vanuit een MBO-achtergrond door wilt groeien naar een constructeursfunctie op HBO-niveau zonder een vierjarige opleiding te doen. Je haalt zo de kennis in huis over betonconstructieleer, constructievormen en praktisch toegepaste wiskunde. Na succesvolle afronding van alle modules in de twee leerjaren ontvang je het diploma Betonconstructeur Basis. Dit geeft je toegang tot de vervolgopleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS.

Instroomniveau:

MBO-4 diploma Bouw of Infra. HBO diploma brede technische bachelor zoals Ruimtelijke ordening, Watermanagement of Built Environment (gebouwde omgeving).

Opzet opleiding

2 leerjaren van elke 2 semesters (20 x 6 uur per semester (middag-avond)
Vakken:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Basiskennis Beton Constructieleer
Betonberekenen 2
Constructievormen & Details
Toegepaste Mechanica 2
Goniometrie
Casestudie 2
Betonberekenen 1
Betonberekenen 3
Toegepaste Mechanica 1
Toegepaste Mechanica 3
Casestudie 1
Casestudie 3

Doelgroep

Betontekenaars, modelleurs, personeel van ingenieursbureaus, ontwerpafdelingen en bouwtoezicht.

Leerdoelen

 • Je kent de principes van constructiedetails
 • Je kunt een krachtenanalyse uitvoeren
 • Je kunt eenvoudige constructies berekenen ook met wapening
 • Je kunt zelfstandig tekeningen maken en modelleren

Waar en wanneer

De opleiding wordt gegeven in Utrecht: MBO Utrecht, Daltonlaan 200 De lessen starten op dinsdag 8 september 2020 en vinden wekelijks op dinsdag plaats van 15.30 tot 21.00 uur.

Kosten en studiemateriaal

Per leerjaar 2021-2022: Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 3.635,- (excl. BTW). De reguliere prijs is € 4.545,- (excl. BTW). De studiegids voor deze opleiding is in ontwikkeling.

Aanmelden voor Betonconstructies Basis


Staalbouwkundig tekenaar constructeur BmS

Na het volgen van de opleiding begrijpt je waarom een constructie op een bepaalde manier gemaakt is en kun je er zelf aan rekenen. Geslaagde cursisten kunnen de functie van (assistent)-groepsleider vervullen en behoren tot de ervaren tekenaar/constructeurs van een bedrijfs-, teken- of ingenieursbureau.
Naast het geven van theorielessen worden ook veel rekenvoorbeelden klassikaal behandeld. Indien nodig, is tijd beschikbaar voor individuele begeleiding. Tekenvaardigheid wordt niet gedoceerd. Je krijgt echter wel een aantal tekenopdrachten als huiswerk.
Het eerste jaar is algemeen vormend. In het tweede jaar ligt de nadruk geheel op het ontwerpen en berekenen van staalconstructies.
Gedurende de tweejarige opleiding worden verschillende deelexamens afgenomen. Deze deelexamens vormen samen het examen van de opleiding. Het diploma Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS wordt uitgereikt, als het examen met een voldoende resultaat is afgesloten. Dit diploma geeft toegang tot de opleiding Beton- en Staalconstructeur BV/BmS.

Instroomniveau:

MBO-4 diploma (B, WW of Wtb) met de vakken mechanica en wiskunde in het eindexamenpakket vereist. Maar ook diegenen die de opleiding Staalbouwkundig detailleren BmS of Bèta-module met voldoende resultaat hebben afgesloten, kunnen aan deze opleiding deelnemen. Cursisten met een HTS-diploma krijgen vrijstelling voor het vak wiskunde.

Opzet opleiding

2 leerjaren. 26 x 6 uur (middag-avond)
Vakken:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Wiskunde
Mechanica
Mechanica
Staalconstructies
Staalconstructies
Voorschriften
Voorschriften
Fabricage en montage
Materiaalkunde
test

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor diegenen, die bij voorkeur reeds werkzaam zijn in de staalconstructiebranche en/of bouwkundige dan wel civiele sector.

Waar en wanneer

De opleiding wordt gegeven in Utrecht: MBO Utrecht, Daltonlaan 200.
De lessen starten op 6 oktober 2020 en vinden wekelijks op dinsdag plaats van 14.00 tot 21.00 uur.

Kosten en studiemateriaal

Per leerjaar: (prijspeil 2020) Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 4.385,- (excl. BTW), inclusief studieboeken en benodigde normen (Eurocode). De reguliere prijs is € 5.175.-(excl. BTW).

Aanmelden voor Staalbouwkundig tekenaar constructeur


Beton- en Staalconstructies BV/BmS

Je volgt de opleiding Beton- en Staalconstructies BV/BmS als je je vakkennis wilt verbreden in beton- en staalgerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert constructief denken zodat je zelfstandig constructieberekeningen kan maken. Je krijgt de basiskennis, die vereist is om zelfstandig constructieberekeningen te kunnen maken. Daartoe word je getraind in constructieve vaardigheden op Bachelor-niveau. De opleiding komt tegemoet aan de behoefte tot snel inzetbare constructeurs.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Beton- en Staalconstructeur BV/BmS. Dit geeft je toegang tot de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Instroomniveau

HBO diploma Bouwkunde, Civiele Techniek of Werktuigbouwkunde zonder constructieve specialisatie, Staalbouwkundig Tekenaar Constructeur BmS of Betonconstructies Basis BV.

Opzet opleiding

Eenjarige opleiding bestaande uit een halfjaar algemene vakken en daarna een specialisatie in beton of staal. 36 lesdagen van 6 uur (middag en avond)
Vakken:
Basis
Specialisatie Beton
Specialisatie Staal
Introductie normen
Toegepaste Mechanica Statisch Onbepaald
Toegepaste Mechanica Statisch Onbepaald
Wiskunde
Toegepaste Mechanica Bijzondere Onderwerpen
Toegepaste Mechanica Bijzondere Onderwerpen
Funderingstechniek
Construeren Beton
Construeren Staal
Construeren Beton
Case Beton
Case Staal
Construeren Staal
Materiaalkunde Beton
Materiaalkunde Staal
Toegepaste Mechanica Statica
test
test
Toegepaste Mechanica Sterkteleer
test test
Construeren Hout
test test

 

Seizoen 2021-2022

Studiegids: Klik hier
Rooster 2021-2022: Klik hier

Doelgroep

Constructieve tekenaars, constructeurs, werkvoorbereiders/ ontwerpers (HBO). Toezichthouders, projectleiders, uitvoerders.

Leerdoelen

 • Je kunt toelaatbare belastingen van constructies bepalen en wapening berekenen
 • Je kent de beginselen van betontechnologie
 • Je kunt rekenen met de basis van grondmechanica, statica, sterkteleer, statisch onbepaalde constructies en enkele bijzondere constructies
 • Je kunt krachtsverdeling berekenen
 • Je kunt toetsen aan de hand van de norm;
 • Je kunt een eenvoudige controle van een raamwerkberekening uitvoeren;
 • Je kunt computerberekeningen controleren aan de hand van vuistregels.

Waar en Wanneer

Utrecht: MBO Utrecht, Daltonlaan 200 en 300

Start opleiding: dinsdag 14 september 2021, lestijden 15:30 – 21:15 uur (Er is facultatief een les Inleiding Geotechniek op 31 augustus)
Start specialisatie: dinsdag 22 maart 2022, elke dinsdag (m.u.v. schoolvakanties) tot en met 12 juli, lestijden 15:30 – 21:15 uur

Kosten en studiemateriaal

Per leerjaar reguliere prijs € 5.990,- (excl. BTW), voor bedrijfsleden € 4.790,- (excl. BTW)
Alleen specialisatie: reguliere prijs € 2.790.-, bedrijfsleden € 2.325,-
 
De afgeronde opleiding geeft 400 Kenniseenheden voor het Constructeursregister in combinatie met een afgeronde Bachelor-vooropleiding.

Aanmelden voor Beton- en Staalconstructies BV/BmS


Constructief Ontwerpen BV/BmS

Je volgt de driejarige deeltijdopleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS als je je vakkennis wilt verdiepen en verbreden in beton- of staal gerelateerde bouwkundige of civiele-infraconstructies. Je leert op geïntegreerde wijze een goede en veilige constructie te ontwerpen. Je maakt keuzes op basis van technische uitvoerbaarheid, materiaalsoort en economische haalbaarheid. Het ontwikkelen van constructief inzicht krijgt tijdens de opleiding veel aandacht.

Het programma omvat twee gelijkwaardige afstudeerrichtingen, staal en beton. De afstudeerrichtingen zijn qua opzet en vakkenpakket op dezelfde manier opgebouwd. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat de ondersteunende vakken (toegepaste mechanica, dynamica, wiskunde, funderingstechniek) voor beide richtingen gelijk zijn. Een belangrijk element van de opleiding is het afstuderen. Voor het afstuderen moet de student een constructie ontwerpen, berekenen en detailleren en dit afstudeerwerk verdedigen voor de examencommissie.

Na succesvolle afronding van alle modules ontvang je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Instroomniveau

HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met een specialisatie in constructie. Beton- en Staalconstructeur BV/BmS. HTI-diploma (vrijstelling voor het eerste jaar)

Opzet opleiding

Drie leerjaren, jaar 1 en 2: 36 x 6uur (middag-avond). Jaar 3: 15 x 6 uur (middag-avond) plus een half jaar onderzoeksopdracht/ ontwerpopdracht.
Vakken:
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Wiskunde
Funderingstechniek
Uitvoeringstechniek
Construeren Staal 1
Geavanceerde Draagsystemen
Staal-betonconstructies
Ontwerpen
Niet-lineair
Afstudeeronderzoek
Ontwerp presenteren
EEM Platen en Schijven
Integraal Ontwerpproces
Construeren Beton 1
Dynamica
Stabiliteit Beton
Methoden en Technieken
Wringing
Voorgespannen Beton B*
Basis Draagsystemen
Probabilistisch Ontwerpen en Statistiek
Betonnen Bruggen*
EEM Staafconstructies
Hoogbouw
Plooi Staal*
Arbeid, Energie & Invloedslijnen
Ontwerpoefening
Buisverbindingen Staal*
Materiaal modellen
Advies- en presentatietechniek
Vermoeiing Staal*
Plasticiteit
Brandveiligheid Staal*
Stalen Bruggen*
Stabiliteit
Staal Verbindingen*
-
Construeren Beton 2*
Construeren Beton 3*
-
Construeren Staal 2*
Voorgespannen Beton A*
-
Ontwerpen Staalconstructies*
Stabiliteit Staal*
-
Prefab Beton*
-
-
*Afhankelijk van keuze voor staal of beton
 

Seizoen 2021-2022

Studiegids: Klik hier
Rooster 2021-2022: Klik hier

Doelgroep

Constructeurs

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van relevante fundamentele aspecten uit de wiskunde, toegepaste mechanica en funderingstechniek
 • Je kent de toepassing van beton en staal
 • Je kunt constructies ontwerpen
 • Je kunt presenteren en samenwerken

Waar en Wanneer

Utrecht, MBO Daltonlaan 200
Start opleiding 7 september 2021, elke dinsdag (van 15.30 – 21.15 uur)

Kosten en studiemateriaal

Per leerjaar 2021-2022: Voor bedrijfsleden bedragen de kosten € 4.790,-(excl. BTW), inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. De reguliere prijs is € 5.990,-(excl. BTW).

Rooster 2021-2022 alle jaren: klik hier
Studiegids 2021-2022: klik hier
Handleiding Afstuderen 2020-2021: klik hier
Examenreglement 2020-2021: klik hier

De afgeronde opleiding geeft 160 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.