Login
Inleiding in de Dynamica

Als beton- of staalconstructeur kom je in aanraking met dynamische systemen. In deze cursus leer je een dergelijk systeem te bestuderen en beoordelen. Hierbij bespreken we de afleiding van de bewegingsvergelijking en een aantal klassieke dynamische systemen. Om de cursus succesvol af te ronden, heb je een hbo-diploma nodig, maar ook al voorkennis van differentiaalvergelijkingen en lineaire algebra. Je verdient 8 KE/PE punten als je de cursus behaalt.

Programma

• Systemen met één vrijheidsgraad
• Ongedempt en gedempt vrije trilling
• Gedwongen trillingen (harmonische belasting)
• Systemen met continu verdeelde massa en stijfheid en het begrip meewerkende massa
• Schematiseren van complexe systemen tot systemen met één vrijheidsgraad
• Respons op kortdurende belastings-verschijnselen
• Modale analyse van discrete systemen met meerdere vrijheidsgraden
• Frequentie-responsie functies van systemen met meerdere vrijheidsgraden • Dynamische belastingen in de praktijk en beoordeling van de respons

Leerdoelen:
De student:
• reduceert een complex dynamisch systeem tot een eenvoudig systeem dat met de opgebouwde kennis gemodelleerd is
• beoordeelt dit gereduceerd systeem.
• past de afleiding van de bewegingsvergelijking van enkele klassieke dynamische systemen en hun oplossing toe bij het modelleren.
• berekent het gedrag van een dynamisch systeem.
• Is in staat artikelen in vakbladen met betrekking tot dynamica van constructies op waarde te schatten en -indien van toepassing- te vertalen naar de eigen praktijk als constructief ontwerper.

Datum: 27 mei en 3, 10 en 17 juni 2025.
Lestijden: 18.35-21.15 uur
De toets duurt 120 minuten en is op 24 juni 2025.
Locatie: MBO Utrecht; Australiëlaan 25 Utrecht

Kosten excl. b.t.w.:

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 1.250,-
Niet-leden € 1.850,-

Aanmelden: klik hier