Login




EEM voor Constructeurs

Als constructeur heb je in je werk te maken met het berekenen van kolommen, liggers, platen en schijven. Met behulp van software leer je de eindige-elementen-methode toepassen op dit soort constructies. Je focust je op 1D- en 2D-constructies, opgebouwd uit elementen en knopen. Om de cursus succesvol af te ronden, heb je een hbo-diploma nodig, maar ook al voorkennis van constructieleer. Je hebt een eigen laptop nodig. Je verdient 24 KE/PE punten als je de cursus behaalt (18 punten als je alleen de lessen bijgewoond hebt en geen examen gaat doen).

De cursus bestaat uit twee vakken.

Programma Staafconstructies

• Introductie Eindige Elementen Methode
• Vakwerken
• Portalen en raamwerken
• Verenmodellen

Leerdoelen Staafconstructies:
De student:
• legt het basisprincipe van de EEM uit,
• stelt zelfstandig een EEM model op voor vakwerken, portalen en raamwerken,
• beargumenteert de keuzes voor invoer en uitvoer,
• voert zelfstandig EEM berekeningen uit.

Programma Platen en Schijven:

• Opfrissen EEM, uitleg case
• Modelleren en elementen
• Theorie Schijven en platen
• Resultaatverwerking en casusresultaat-presentatie
• Aanvullende onderwerpen

Leerdoelen Platen en Schijven:

• ontwerpt zelfstandig een lineair EEM model (plaat/schijf) dat betrouwbare resultaten geeft.
   o reduceert een constructie tot een essentieel schema
   o valideert een model met behulp van handberekeningen.
• interpreteert resultaten van een EEM-berekening.
  o werkt EEM-resultaten om naar concrete engineering-grootheden.
  o behandeld ‘piekspanningen’ op waarde.
  o werkt het evenwicht van een (deel van de) constructie uit op basis van de rekenresultaten.
• duidt de toepasbaarheid, de grenzen en de beperkingen van de EEM voor toepassing in een gegeven situatie bij:
  o het gebruik van een plaat/schijf- model in relatie tot een 3D-werkelijkheid.
  o de elementdiscreditatie (elementtype en -orde, netfijnheid) in relatie tot de te schematiseren constructie en het doel van de berekening.
  o probabilistisch ontwerpende juiste toepassing van randvoorwaarden in het model.

Datum: start 5 november 2024, 12 lessen (5 nov-10 dec en 9 jan-8 apr)
Lestijden: 15.30-18.10 uur
De toets eerste deel is 90 min en wordt op 7 jan 2025 afgenomen. De presentaties van het tweede deel zijn op 8 april 2025
Locatie: MBO Utrecht, Austaliëlaan 25, Utrecht

Kosten excl. b.t.w. :

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 2.795,-
Niet-leden € 3.995,-

Aanmelden: klik hier