Login
Buisverbindingen Staal

Behandeling van het gedrag van en de krachtswerking in verbindingen met buisprofielen. Na de algemene kenmerken van buisverbindingen wordt het gedrag besproken aan de hand van analytische modellen. De parameters die bij het ontwerp van gelaste buisconstructies van belang zijn worden toegelicht met ontwerpgrafieken en richtlijnen. Tot slot wordt ingegaan op de relatie van de rekenregels in Eurocode 3 met de recente richtlijnen en voorschriften van ISO, IIW en CIDECT.

Leerdoelen:
De student:
• begrijpt het mechanisch gedrag van buisverbindingen
• interpreteert de relatie tussen mechanica en rekenregels
• ontwerpt en toetst zelfstandig een buisverbinding

Datum: 31 oktober en 7 november 2023.
Lestijden: 18.35-21.15 uur
Het tentamen duurt 90 minuten en is op 12 december 2023.
Locatie: (nog niet bevestigd) MBO Utrecht, Daltonlaan 200, Utrecht

Kosten excl. b.t.w. (prijspeil 2023):

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 590,-
Niet-leden € 825,-

Aanmelden: klik hier