Login
Windbelasting

De windbelasting op constructies wordt in de Eurocode reeks gegeven in EN 1991-1-4. Dit normblad is, samen met de Nationale Bijlage, sinds april 2012 van kracht. Tijdens deze cursus zullen de achtergronden worden behandeld, die ten grondslag aan de rekenregels in EN 1991-1-4 liggen. Aandacht wordt besteed aan de regels in de Nederlandse Nationale Bijlage en, indien gewenst, ook die van andere landen. Ook is er ruime aandacht voor alternatieve bepalingsmethoden.
Tijdens de cursus is ruime aandacht voor het uitwerken van voorbeelden, waarbij ook de cursisten hun eigen cases in kunnen brengen. De cursist is na afronden van deze cursus in staat te beoordelen hoe de regels voor de windbelasting moeten worden geïnterpreteerd, waar de normen wel of niet voldoen, en welke alternatieven beschikbaar zijn in die gevallen waarin de norm geen uitkomst biedt.

De organisatie van de cursus is een samenwerking van de Stichting Kennisoverdracht Windtechnologie en Opleidingen BV/BmS

Docenten
Ir. Okke Bronkhorst, TNO
Prof. Vincent Denoël, Universiteit van Luik
Ir. Thijs van Druenen, TU Eindhoven
Ir. Liesette La Gasse, TNO
Dr.ir. Chris Geurts, TNO (cursusleider)

Programma

(verschuivingen in volgorde is mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid docenten)
Les 1: Achtergronden bij de stuwdrukken
- Windklimaat en statistiek
- Invloed van terrein, windprofielen
- Definitie stuwdruk
- Voorbeelden Eurocode en uitreiking opdracht
Les 2: Druk- en krachtcoëfficiënten
- Definities
- Statistische achtergronden
- Overzicht drukken en krachten in de voorschriften
- Voorbeelden
Les 3: Fluctuerende windbelasting
- Inleiding Dynamica van constructies
- Achtergrond dynamische vergrotingsfactor en invloed afmetingen bouwwerk
- Aero-elastische verschijnselen
- Voorbeelden.
Les 4: Alternatieven
- Windtunnelonderzoek, CUR Aanbeveling 103
- Gebruik van CFD voor windbelasting op gebouwen
- Behandeling opdracht en ingediende cases

Kenniseenheden t.b.v. Constructeursregister: 8 (of 12 met toetsing).
Bij de cursus vindt een toetsing plaats. Cursisten die de toetsing met een voldoende resultaat afronden ontvangen een certificaat. Daarmee komen zij in aanmerking voor 12 Kenniseenheden voor het Constructeursregister.

Data: op de donderdagen 7, 14, 28 november en 12 december 2024
Lestijden: 15.30-20.30 uur
Locatie: De Vechtsebanen Sports & Businesscampus, Mississippidreef 151, 3565 CE te Utrecht.

Kosten excl. b.t.w.:

Bedrijfsleden Betonvereniging of Bouwen met Staal € 1.775,-
Niet-leden € 2.536,-

Aanmelden: klik hier